Modelowanie liści i korony drzewa krok po kroku.

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób można modelować liście i co zrobić, żeby stworzony model nie był zbyt ciężki? W tym artykule oraz filmie pokazuję, jak można taki model stworzyć. Po przeczytaniu dowiesz się, w jaki sposób modeluję liście, upraszczam siatkę, tworzę teksturę i komponuję koronę drzewa z pniem, którego proces modelowania znajdziesz w poprzednim wpisie

 

KSZTAŁT LIŚCI

Przed rozpoczęciem modelowania liści, wykonałam ich prosty kontur z jednolitym białym wypełnieniem i czarnym tłem. Użyłam do tego programu Affinity Photo i zapisałam jako png. Równie dobrze można skorzystać z  innego programu graficznego, takiego jak Photoshop czy GIMP. Szkic ten wykorzystam później jako bazę w programie do modelowania 3D.

STWORZENIE PODSTAWOWEGO MODELU LIŚCI

Pracę rozpoczęłam od stworzenia cienkiego prostopadłościanu, którego struktura będzie bazą do projekcji szkicu liści do trójwymiaru. Bryłę stworzyłam poprzez wybranie z dostępnych „primitives” Cube 3D, kliknęłam Make Poly Mesh 3D i spłaszczyłam ją do wymaganej grubości poprzez skalowanie w osi Z.

W zakładce Texture zaimportowałam stworzony rysunek. Następnie zaznaczyłam teksturę i wybrałam opcję Add To Spotlight. Z owalnego panelu Spotlight wybrałam skalowanie i dostosowałam wymiar wrzuconej tekstury do rozmiaru prostopadłościanu (nie musi być to dokładnie wykonane, jednak ważne jest, żeby pozostać w optymalnym wymiarze pracy dla Zbrush’a (zachowanie wymiarów w granicach 2 units.). Następnie kliknęłam ikonę aparatu (funkcja Snapshot 3D). W wyniku tej operacji otrzymałam nowy model, którego informacja o konturze została pobrana ze szkicu, a grubość pochodzi ze stworzonego modelu prostopadłościanu. Przed przystąpieniem do dalszych prac usunęłam model prostopadłościanu, zostawiając tylko liście. W ten sposób tworzymy podstawowy model do dalszej obróbki.

RZEŹBIENIE LIŚCI

W tym etapie uszczegóławiam  model, nadając niezbyt skomplikowany wygląd każdemu z liści. Do tego celu użyłam narzędzi:

  • Move tool
  • Smooth
  • Inflate
  • Standard (sposób pracy – Drag Rectangle, Free Hand, Alpha – wybrane)
  • Clay Buildup

Kolejnym krokiem jest wygięcie liści za pomocą deformera SBend z palety Deformation oraz zredukowanie ilości wielokątów za pomocą funkcji Decimation Master z zakładki Zplugin. Zmniejszając ilość wielokątów, nie można pozwolić na stratę detali na liściach. 

Pozostało jeszcze rozdzielenie liści na osobne obiekty 3D, ponieważ pozwoli to na pracę nad każdym liściem indywidualnie. 

MODELOWANIE GAŁĄZEK I GRUPOWANIE LIŚCI

W kolejnym kroku skopiowałam jeden z liści i stworzyłam jego gałązkę za pomocą narzędzia SnakeHook (liść oddzieliłam później od gałęzi, żeby nadać jej osobną poligrupę). Chcąc ułatwić sobie pracę, ustawiłam pivot point (Gizmo) dla każdego z liści w miejscu zakończenia ogonka. Następnie duplikowałam i ustawiłam w odpowiednim miejscu liście, tworząc większą formę gałęzi. 

Zrobiłam jeszcze dwie mniejsze formy składające się z kilku liści, żeby w razie potrzeby móc z nich skorzystać podczas komponowania korony drzewa. Następnie stworzyłam dwie poligrupy, nadając im różniące się od siebie kolory. Pierwszą poligrupę stanowią wszystkie liście, drugą zaś gałązka.

MODELOWANIE LOW POLY

Model low-poly tworzymy, ponieważ w późniejszym etapie chcemy pracować na prostszej geometrii. Pracę nad modelem low-poly wykonałam również w Zbrush’u. W palecie Subtool wybrałam opcję Insert Cube 3D, a następnie w palecie Initialize, po dostosowaniu XRes oraz YRes i kliknięciu QGrid, stworzyłam prostą siatkę. Krok ten powtórzyłam dla każdej z gałęzi, dostosowując zagęszczenie do ich wielkości. Następnie każdą siatkę reprezentującą model low-poly poszczególnych gałęzi przybliżyłam do liści, by uzyskać jak najmniejszą odległość między nimi. 

Kolejno użyłam funkcji Merge, aby połączyć w jeden model gałęzie high-poly oraz w odrębny; trzy siatki reprezentujące model low-poly. Tak powstałe dwa modele nazwałam odpowiednio: leafs_high oraz leafs_low. Wyeksportowałam każdy z modeli w formacie FBX. Podczas eksportu modelu high-poly zaznaczyłam opcję: Export Polygroups as Mats.

UNWRAPPING

Model low-poly przed wykorzystaniem w programie Substance Designer musiałam poddać procesowi „unwrappingu”, do tego celu wykorzystałam program Maya.

TWORZENIE TEKSTURY

Tworzenie tekstury dla liści wykonałam w programie Substance Designer. Pracę rozpoczęłam od stworzenia nowego projektu, w którym ustawiłam parametry jak na poniższej grafice:

W kolejnym kroku „podlinkowałam” model low-poly do projektu. Chcąc wyświetlić model w widoku 3D, należy „przeciągnąć i wrzucić go” z Resources na widok 3D. Następnie chcąc przenieść szczegóły z modelu high-poly do modelu low-poly, kliknęłam prawym przyciskiem myszy na model low-poly w zakładce Resources i wybrałam opcję Bake model information. W otwartym oknie w zakładce Setup High Definition Mesh wskazałam najpierw model high-poly i ustawiłam parametry jak na poniższej grafice.

Następnie wybrałam z Bakers Render List interesujące mnie pozycje :

  • Ambient occlusion map from mesh
  • Color map from mesh
  • Curvature map from mesh
  • Normal map from mesh
  • Opacity mask from mesh

po czym rozpoczęłam wypalenie map, klikając Start render. 

Dodawanie przezroczystości

Przezroczystość uzyskałam poprzez dodanie Nod’a Output,  w którego opcjach – Usage (panel po prawej stronie wyświetlający się po kliknięciu Nod’a myszą ) wybrałam Opacity.

Chcąc  zobaczyć wynik w widoku 3D, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybrany Output i wybrać – View in 3D View oraz zaznaczyć odpowiedni rodzaj prezentacji na modelu 3D np. opacity, base color czy np. normal.

Kolor liści

Zaczynając pracę nad tworzeniem koloru bazowego, wykorzystałam mapę Normal, do której kolejno dołączyłam – Curvature Smooth oraz Gradient Map, gdzie wybrałam kolor zielony dla liści. Wykorzystałam również mapę Ambient occlusion jako kolejny nośnik informacji kolorystycznej dla zacienionych partii na liściach. Wykorzystałam w tym wypadku Levels oraz Gradient map (odcienie niebieskie). Użyłam Nod’a Blend by połączyć dwie ścieżki, tworząc kolor bazowy liści. Następnie dla podkreślenia szczegółów użyłam mapy Curvature z użytymi Levels, Gradient Map oraz Blur by następnie znów wszystko połączyć Nodem Blend. W zależności od oczekiwanego efektu możemy wybrać sposób łączenia w Blending Mode np.: Copy, Add (Linear Dodge), Substract czy Multiply.

Kolor gałęzi

Pora na wykorzystanie mapy color map from mesh, żeby nadać odrębny kolor gałązce. Do opisanej wyżej mapy dodaję Nod Color to Mask, w którego opcjach, w zakładce Instance Parameters wybieram próbnik kolorów. Próbnikiem tym pobieram informację kolorystyczną z bitmapy, na której znajduje się wygenerowany z polygroups kolor gałęzi. W ten sposób powstaje maska dająca możliwość pokolorowania tylko wybranego fragmentu. Korzystam następnie z Gradient Map w połączeniu z istniejącym już Smooth Curvature. W kolejnym Nodzie Blendującym odpowiednio “podpinam linki” – Color to Mask do Opacity  a Gradient Map do Foreground. W Gradient Map ustalam kolory gałęzi w odcieniach brązu. Kolejnym Nodem Blend, łączę wszystko w finalną teksturę. Dodatkowo wykorzystuję curvature, żeby stworzyć mapę Roughness. Ostatnim krokiem jest eksport wybranych map.

Poniższa grafika przedstawia pełną strukturę „Nodów” tworzących teksturę liści. 

KOMPONOWANIE KORONY DRZEWA

Postanowiłam stworzyć koronę drzewa w programie Blender. Do programu zaimportowałam stworzony wcześniej pień drzewa, z uwzględnieniem wszystkich map oraz wykonaną w ten sam sposób gałąź. Gałąź, wielokrotnie multiplikowałam, skalowałam i układałam na konarach drzewa. W kolejnym kroku zaimportowałam model low-poly liści i podpięłam wygenerowane mapy. Żeby uzyskać efekt przezroczystości, należało uaktywnić w Blenderze pewne funkcje: 

Odseparowałam każdą z trzech siatek prezentującą liście, a następnie dla każdej z nich ustawiłam oś obrotu w miejscu zakończenia gałązki. Delikatnie wygięłam siatki, dzięki czemu uzyskałam obły efekt. Teraz pozostało jedynie kopiowanie i odpowiednie układanie elementów, by stworzyć większe partie a finalnie całą koronę drzewa 🙂

Czy chcesz zapisać się na listę mailową?

 
5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry